Contact Us

1118 Saint Gregory St. Cincinnati, Ohio 45202

Tel 513-381-1669, Fax 513-381-4504

email

© 2021 by John Senhauser Architects

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Houzz Icon
  • White Pinterest Icon